Pozvánka

 

 

 

Představenstvo BD Na Pražské, Pražská 2637, IČO 47048794 svolává dle stanov družstva v platném znění

 

 

 

Členskou schůzi členů BD Na Pražské

 

na 16.5.2024 od 19 hodin

 

do vstupní haly domu Pražská 2636/37

 

 

 

Program schůze

 

 

 

1.   Zahájení

 

2.   Volba členů návrhové, mandátové komise a ověřovatelů zápisu

 

3.   Schválení programu:

 

a)  Zpráva o hospodaření družstva za rok 2023

 

b)  Zpráva kontrolní komise – schválení účetní uzávěrky 2023

 

c)   Výzva družstevníkům ke členství v představenstvu BD

 

d)  Plánovaná rekonstrukce parkoviště za účasti zástupců města Mělníka

 

 

 

4.   Diskuze

 

5.   Usnesení

 

6.   Závěr

 

 

 

Členské schůze se účastní s hlasovacím právem pouze členové družstva, nebo jejich zplnomocnění zástupci.

 

 

 

 

 

V Mělníku dne 8.4.2024

 

 

 

                                                     

 

Jan Vacek

 

předseda družstva