Pozvánka

 

 

 

Představenstvo BD Na Pražské, Pražská 2637, IČO 47048794 svolává dle stanov družstva v platném znění

 

 

 

Členskou schůzi členů BD Na Pražské

 

na 12.5.2022 od 19 hodin

 

do vstupní haly domu Pražská 2636/37

 

 

 

Program schůze

 

 

 

1.     Zahájení

 

2.     Volba členů návrhové, mandátové komise a ověřovatelů zápisu

 

3.     Schválení programu:

 

a)     Zpráva o hospodaření družstva za rok 2021

 

b)     Zpráva kontrolní komise – schválení účetní uzávěrky 2021

 

c)     Převod položky „nerozdělený zisk“ ve výši 790.577,73  Kč do fondu oprav

 

d)     Návrh investice – pokládka nové podlahové krytiny

 

 

 

4.     Diskuze

 

5.     Usnesení

 

6.     Závěr

 

 

 

Členské schůze se účastní s hlasovacím právem pouze členové družstva, nebo jejich zplnomocnění zástupci.

 

 

 

 

 

V Mělníku dne 25.4.2022

 

 

 

                                                       

 

 

 

Jan Vacek

 

předseda družstva